Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

HÀNG HOT SALE

26/06/2022 Đăng bởi: Admin konni39phuhoa

𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄 "𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐇𝐎𝐓・𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐌𝐄̂̀𝐌"💃💃

Nhiều mặt hàng Siêu HOT, Giá lại Siêu Mềm, chỉ áp dụng khách mua hàng trực tiếp qua 2 chi nhánh và Web.

📍📍𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠: 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟓/𝟕

💞💞𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐁, 𝐙𝐚𝐥𝐨, 𝐖𝐞𝐛.

Ngoài ra, còn nhiều mặt hàng Sale khác, chi tiết link vào web:

https://konni39binhduong.com/hang-sale

🚗🚗Đơn hàng 500K #FREESHIP trong vòng 3km

🚚🚚#SHIP_COD_Toàn_Quốc

*******************************************

☎️Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟏𝟖. 𝟐𝟒𝟐.𝟕𝟐𝟕

🌐Web: https://konni39binhduong.com

🌺Shopee: https://shopee.vn/konni39phuhoa

🍁Lazada: https://www.lazada.vn/shop/konni39-phu-hoa/

⛩Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐊𝐨𝐧𝐧𝐢𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐮́ 𝐇𝐨̀𝐚: 𝐇𝐞̉𝐦 𝟏𝟏𝟑/𝟐𝟔 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑𝟎/𝟒, 𝐏.𝐏𝐡𝐮́ 𝐇𝐨𝐚̀ , 𝐓𝐏 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐌𝐨̣̂𝐭 , 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐚̆𝐧 𝐃𝐞̂ Đ𝐮̛́𝐜 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 )

⛩Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐊𝐎𝐊𝐈𝐌𝐀𝐑𝐓: 𝟒𝟎𝟎 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟑𝟎/𝟒, 𝐊𝐏.𝟓, 𝐏.𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚, 𝐓𝐏 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐌𝐨̣̂𝐭, 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐦𝐚𝐫𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐨̃ 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đ𝐮̛́𝐜)

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Xuất xứ Nhật Bản Xuất xứ Nhật Bản
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng